Huurvoorwaarden

  • De huurder van het springkasteel/tent moet meerderjarig zijn om een rechtsgeldige huurovereenkomst te sluiten.

  • Het springkasteel mag enkel gebruikt worden onder het toezicht van een begeleider. Deze begeleider moet meerderjarig zijn en in opdracht van de huurder handelen.

  • Het springkasteel/tent wordt in een zo goed mogelijke staat geleverd. De huurder is in alle redelijkheid volledig verantwoordelijk voor schade die wordt vastgesteld door de verhuurder (Kits & Co) na gebruik door de huurder.

  • Het springkasteel moet op een zo vlak mogelijke ondergrond geplaatst worden.

  • De bovengenoemde ondergrond is bij voorkeur gras of beton, maar in geen geval steenslag of een ondergrond bestaande uit scherp materiaal.

  • Schoenen, scherpe voorwerpen, eten en drinken zijn verboden op het springkasteel.

  • Bij hevige wind, storm of gevaarlijke weersomstandigheden is de huurder verplicht in de mate van het mogelijke de nodige maatregelen te treffen om het springkasteel te beschermen. Zet de blazers uit, plooi de zijkanten naar binnen en vouw het springkasteel dubbel.

  • De locatie waar het springkasteel/tent geplaatst wordt door de medewerkers van Kits & Co, is ook de locatie waar het springkasteel/tent blijft staan tot het opgehaald wordt door Kits & Co. Het springkasteel/tent mag dus onder geen beding verplaatst worden tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Kits & Co.

  • Kits & Co BVBA kan in alle redelijkheid niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade en/of ongevallen die op of rond het springkasteel gebeuren (zowel materieel als lichamelijk).

  • Door het sluiten van een huurovereenkomst met Kits & Co gaat de huurder automatisch akkoord met de bovengenoemde huurvoorwaarden.